Animal shelter or hotel registration

  • Service code:
    PVD 048
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    Service
Reģistrēt dzīvnieku patversmes un viesnīcas, nodrošinot tajās valsts uzraudzību dzīvnieku labturības jomā.