Registration an recognition of a veterinary surveillance object

  • Service code:
    PVD.1
  • Service provider:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Nodrošināt vienotu veterinārās uzraudzības objektu uzskaiti, reģistrāciju un atzīšanu, kā arī uzraudzīt tā atbilstību normatīvo aktu prasībām.