Registration of plants and plant products in circulation subject to phytosanitary control in the involved party register or removal from it

  • Service code:
    VAAD 001
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā jāreģistrējas fiziskām un juridiskām personām, kas audzē, pārstrādā, uzglabā, tirgo un ieved fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus, augu produktus un ar tiem saskarē nonākušos priekšmetus. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par personas reģistrēšanu Fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistrā, grozījumu izdarīšanu vai svītrošanu no reģistra, piešķir individuālu reģistrācijas numuru un izsniedz reģistrācijas apliecību