Phytosanitary review of propagating material, assessment of compliance for receiving plant passports and labels, and issue of plant passports, labels, and surrogate passports

  • Service code:
    VAAD 004
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Veikt pavairošanas materiāla atbilstības pārbaudi, pieņemt lēmumu par atļauju lietot augu pasi un/vai etiķeti, nepieciešamības gadījumā sagatavot un izsniegt augu pasi un/vai etiķeti