Assessment of compliance for receiving plant passports and labels, and issue of plant passports, labels, and surrogate passports

  • Service code:
    VAAD 004
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase un/vai etiķete. Augu pasi un/vai etiķeti atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, pieņem lēmumu par atļauju augu pases un/vai etiķetes lietošanai.