Sampling and analysis of soil, seed, or planting material to identify quarantine organisms

  • Service code:
    VAAD 007
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Veikt augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu testēšanu, laboratoriski diagnosticēt augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus.