Sampling and analysis of soil, seed, or planting material

  • Service code:
    VAAD 007
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienesta Nacionālā fitosanitārā laboratorija veic augu, augu produktu, augsnes un augu kaitēkļu paraugu testēšanu, lai laboratoriski diagnosticētu augu karantīnas un augiem sevišķi bīstamos organismus