Inspection of seed growing fields

  • Service code:
    VAAD 012
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Lai novērtētu sēklaudzēšanas lauka vispārējo stāvokli un tā atbilstību normatīvajos aktos minētajām prasībām, kā arī noteiktu sugas un šķirnes tīrību, Valsts augu aizsardzības dienests veic sēklaudzēšanas lauka apskati, kā arī sagatavo un izsniedz lauka apskates protokolu