Inspection of seed growing fields

  • Service code:
    VAAD 012
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pēc sēklaudzētāja iesnieguma saņemšanas pārbaudīt šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai — veikt lauka apskati saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem