Issuing permits for the use of vegetatively propagated material and seeds in organic farming, where this material and seeds are not obtained using organic farming methods

  • Service code:
    VAAD 019
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Nodrošināt, ka jebkura fiziska vai juridiska persona, kas ražo, sagatavo vai importē no kādas trešās valsts bioloģiskās lauksaimniecības produktus, lai tos pārdotu, vai kas pārdod šādus produktus, var izmantot bioloģiskajā lauksaimniecībā sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālus, kas nav iegūti ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi, ja nav pieejamas bioloģiskas izcelsmes sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāli