Seed quality assessment in a laboratory

  • Service code:
    VAAD 024
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Klienta iesniegtā sēklu parauga kvalitātes novērtēšana saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot ISTA metodiku