Registration or re-registration of fertilizers

  • Service code:
    VAAD 025
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt mēslošanas līdzekļa un substrāta reģistrācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 15.punktu un pieņemt lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta reģistrāciju, ja ir ievēroti visi šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli vai substrātu, ja nav ievēroti šo noteikumu 15.punktā minētie nosacījumi.