Registration of mechanical mixture fertilizers prepared in Latvia

  • Service code:
    VAAD 026
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt Latvijā sagatavota mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrācijas iesniegumu un tam pievienotos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 16.punktu un pieņemt lēmumu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju, ja ir ievēroti visi šo noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu reģistrēt mēslošanas līdzekli, ja nav ievēroti šo noteikumu 16.punktā minētie nosacījumi.