Registration of mechanical mixture fertilizers prepared in Latvia

  • Service code:
    VAAD 026
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Latvijā drīkst ražot, iepakot, ievest un tirgot tikai Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā iekļautos mēslošanas līdzekļus (izņemot mēslošanas līdzekļus, kam ir EK marķējums saskaņā ar regulas Nr. 2003/2003 prasībām). Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļu mehāniska maisījuma reģistrāciju Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas mēslošanas līdzekļu un substrātu valsts reģistrā.