Issuing permits for implementation and sale of a specific batch of registered fertilizers, where the batch of fertilizer does not comply with statutory quality requirements

  • Service code:
    VAAD 027
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Pieņemt un izvērtēt iesniegumu un tam pievienotos dokumentus atļaujas saņemšanai reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr.506 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām saskaņā ar šo noteikumu 75.punktu un pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ja ir ievēroti šo noteikumu 74.punktā minētie nosacījumi, vai par atteikumu izsniegt atļauju, ja nav ievēroti šo noteikumu 74.punktā minētie nosacījumi