Issuing permits for implementation and sale of a specific batch of registered fertilizers

  • Service code:
    VAAD 027
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu un izsniedz atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa konkrētas partijas ievešanai un tirdzniecībai, ja mēslošanas līdzekļa partija neatbilst Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1.pielikumā minētajām kvalitātes prasībām, ja mēslošanas līdzeklis nav bīstams cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi