Issuing permits for import of fertilizers for testing and registration

  • Service code:
    VAAD 029
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz atļauju mēslošanas līdzekļa un substrāta ievešanai testēšanai un reģistrācijai, ja mēslošanas līdzeklis un substrāts ir minēts Ministru kabineta 01.09.2015. noteikumu Nr. 506 1. pielikumā, bet nav reģistrēts