Issuing permits for sale of registered fertilizers, if test results show noncompliance with the quality declared in the register

  • Service code:
    VAAD 031
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Atļauju reģistrēta mēslošanas līdzekļa un substrāta tirdzniecībai, ja testēšanas rezultāti uzrāda neatbilstību reģistrā deklarētajiem rādītājiem, Valsts augu aizsardzības dienests izsniedz ar nosacījumu, ka netiek pārsniegta nevēlamo piemaisījumu maksimāli pieļaujamā koncentrācija