Notification of the fertiliser

  • Service code:
    VAAD 037
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    Service
Lai Latvijā tirgotu paziņotu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs iesniedz Ministru kabineta 2015. gada 1. septembra noteikumu Nr. 506 34. punktā norādītos dokumentus. Valsts augu aizsardzības dienests piecu darbdienu laikā pēc visu dokumentu saņemšanas informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu iekļauj paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.