Crop fertilization plan summary electronic submission

  • Service code:
    VAAD.6
  • Service provider:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Type of Service:
    E-Service
Lauksaimniekiem, kas īpaši jutīgajās teritorijās apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 hektāru un lielākā platībā vai audzē dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā un lieto mēslošanas līdzekļus, katru gadu jāiesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkums par kārtējā gada ražu. Valsts augu aizsardzības dienests pieņem un apkopo kultūraugu mēslošanas plānu kopsavilkumus.