Changes in the State Register of Forests data for the forest owner or lawful possessor request

  • Service code:
    VMD 015
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts meža dienests kārto valsts informācijas sistēmu par inventarizēto mežu- Meža valsts reģistru, kurā ir apkopota, glabāta un aktualizēta informācija par mežu un tajā notikušo mežsaimniecisko darbību. Meža apsaimniekošanu un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu uzraudzība