Hunting permit elk, red deer, wild boar, roe deer hunting

  • Service code:
    VMD 018
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem.Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr.449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.1 punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;