Forest inventory data registration

  • Service code:
    VMD 023
  • Service provider:
    Valsts meža dienests
  • Type of Service:
    Service
Iesniegto īpašuma meža inventarizācijas datu izvērtēšana, pieņemot lēmumu par to reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt Meža valsts reģistrā.Meža valsts reģistra kārtošana.