Crawler tractor technical expertise

  • Service code:
    VTUA 049
  • Service provider:
    Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
  • Type of Service:
    Service
Noteikt traktora materiālo vērtību.