Fish buyer's receipt of the registration certificate

  • Service code:
    ZM 002
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Pretendents Zemkopības ministrijā iesniedz iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai, kuram pievieno attiecīgos dokumentus un informāciju par gada laikā plānoto zivju pirmās pirkšanas darījumu skaitu. Detalizēta informācija par kārtību, kādā tiek izsniegtas zivju pircēju reģistrācijas apliecības, iesnieguma formu un tam pievienojamajiem dokumentiem pieejama Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumos Nr.141 „Zivju izkraušanas kontroli un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudi noteikumi”; (http://m.likumi.lv/doc.php?id=273190)