Marine waters fishing vessels engine replacement fishing vessel acquisition, construction of new fishing vessels and other refit of vessels harmonization

  • Service code:
    ZM 006
  • Service provider:
    Zemkopības ministrija
  • Type of Service:
    Service
Lai saņemtu saskaņojumu jūras ūdeņos zvejojošo zvejas kuģu dzinēju nomaiņai, zvejas kuģu iegādei, jaunu zvejas kuģu būvei un citu kuģu pārbūvei par zvejas kuģiem jāvēršas Zemkopības ministrijā ar attiecīgu iesniegumu. Zemkopības ministrija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par saskaņojumu vai saskaņojuma atteikumu. http://m.likumi.lv/doc.php?id=156709