Hunting permit wolf or lynx hunting

 • Service code:
  VMD 017
 • Service provider:
  Valsts meža dienests
 • Type of Service:
  Service
Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr. 449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.8. punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei novērtē medījamo dzīvnieku populācijas stāvokli un reģistrē medību iecirkņus.

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā