Hunting permit elk, red deer, wild boar, roe deer hunting

 • Service code:
  VMD 018
 • Service provider:
  Valsts meža dienests
 • Type of Service:
  Service
Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem un mednieka sezonas kartes medniekiem.Medību likuma 22. pants: Valsts meža dienests atbilstoši limitam izsniedz medību atļaujas medību tiesību lietotājiem. MK noteikumu Nr.449"Valsts meža dienesta nolikuma" 4.1 punkts: Valsts meža dienests atbilstoši kompetencei izsniedz normatīvajos aktos noteiktās apliecības, licences, apliecinājumus un citus dokumentus;

Work plan

 • Ziņo KNAB
 • valsts ir internetā