Svarīga informācija biškopjiem

Svarīga informācija biškopjiem

2016.gada 6.februārī tika apstiprināti grozījumi noteikumos par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un apzīmēšanas kārtībā (noteikumi Nr.393). 

 

Šie grozījumi paredz medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem izmaiņas informācijas sniegšanā lauksaimniecības datu centram par ganāmpulka stāvokli. 

 

Turpmāk saskaņā ar grozījumiem medus bišu saimju īpašniekiem vai turētājiem lauksaimniecības datu centram ir jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu pēc stāvokļa uz attiecīgā gada 1.maiju un 1.novembri. 

 

Līdz ar to svarīgi zināt!

 

Tā kā medus bišu saimju īpašnieki vai turētāji ir jau iesnieguši informāciju par bišu saimju skaitu uz 1.janvāri (līdz šim informācija bija jāsniedz par ganāmpulka stāvokli uz attiecīgā gada 1.janvāri un 1.jūliju) tad papildus būs jāsniedz informācija par bišu saimju skaitu arī uz 1.maiju un tad uz 1. novembri. 

 

Informācija par bišu saimju skaitu uz 1.jūliju nav jāsniedz.

 

Noteikumi "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība"" stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

 

_____________________________
Informāciju sagatavoja:
Ineta Lavrinoviča, Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītājas vietniece
Tālrunis: +371 67027528
E-pasts: ineta.lavrinovica@zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    17.02.2016