Uzklausīšanas sanāksme par klimata un enerģētikas politikas ietekmi uz lauksaimniecību un mežsaimniecību

Uzklausīšanas sanāksme par klimata un enerģētikas politikas ietekmi uz lauksaimniecību un mežsaimniecību

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) patlaban izstrādā izpētes atzinumu par tematu “ES klimata un enerģētikas politikas ietekme uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību”.

 

EESK par šo jautājumu rīkos atklātu uzklausīšanas sanāksmi otrdien, 2015. gada 10. martā, no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.30 Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā, Latvijā.

 

Uzklausīšanas mērķis ir apkopot priekšlikumus, lai

•    risinātu problēmas, ar kurām saskaras lauksaimniecība un mežsaimniecība klimata pārmaiņu apstākļos,

•    uzsvērtu šo nozaru potenciālās iespējas,

•    apsvērtu, kāda būs ietekme uz pilsonisko sabiedrību un kādi risinājumi iespējami,

•    sniegtu ieteikumus par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozīmi un lomu ES klimata un enerģētikas politikas satvarā 2030. gadam.

 

Visi aicināti uz padziļinātu diskusiju par zemes sektoru, jo starp reģioniem var būt krasa atšķirība, tādēļ ietekme un sarežģītie procesi jāanalizē savlaikus un kopīgi.

 

Vairāk informācijas meklējiet šeit.

Lai piedalītos pasākumā, lūdzu, līdz 4.martam aizpildiet reģistrācijas veidlapu!

Lai iegūtu vairāk informācijas no EESK, lūdzu, aizpildiet informācijas pieprasīšanas veidlapu!

  • Publicēts:
    06.03.2015