ES aktualitātes

Eiropas Komisija izstrādāja un 2013.gada 6.maijā iesniedza Eiropas Padomē un Parlamentā priekšlikumu Parlamenta un Padomes regulai par to, kā audzēt augu reproduktīvo materiālu un kā to darīt pieejamu tirgū.  Regulas priekšlikums apvieno un aktualizē tiesību aktus par augu reproduktīvā materiāla tirdzniecību, atceļot un aizstājot 12 Padomes direktīvas sēklu un pavairojamā materiāla jomā.

Regulas priekšlikums paredz pilnveidot likumdošanu sēklu un pavairojamā materiāla tirdzniecības jomā, ņemot vērā tehnisko progresu augu selekcijā, strauju starptautiskā tirgus attīstību un nepieciešamību nostiprināt augu bioloģisko daudzveidību, kā arī samazināt izmaksas un administratīvo slogu gan kompetentām iestādēm, gan operatoriem.

Eiropas Parlaments 2014.gada 11.martā noraidīja regulas priekšlikumu. Jaunais Eiropas Parlaments 2014.gada septembrī nosūtīja vēstuli Eiropas Komisijai atsaukt regulas priekšlikumu. Eiropas Komisija 2014.gada 16.decembrī pieņēma lēmumu atsaukt esošo regulas priekšlikumu un izstrādāt jaunu regulas priekšlikumu, sākot ar jaunu ietekmes izvērtējumu.