Traktortehnika

Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumi Nr.669 „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas valsts nodevu

Ministru kabineta 2011.gada 14.jūnija noteikumi Nr.448 "Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" nolikums"

Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumi Nr.206 „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību

Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumi Nr.435 „Traktortehnikas un tās piekabju reģistrācijas noteikumi

Ministru kabineta 2009. gada 29.septembra noteikumi Nr. 1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"

Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.516 "Noteikumi par tehniskajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības laukam un priekšējā stikla tīrītājiem"

Ministru kabineta 2007. gada 18.decembra noteikumi Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību"

Noteikumi par valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi

Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr. 30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"

Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.535 ”Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi

Ministru kabineta 2006. gada 28. marta noteikumi Nr.245 „Traktortehnikas un to piekabju pārbūves noteikumi