Traktortehnika


Ministru kabineta 18.12.2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 937 “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras nolikums”
 

Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumi Nr.206 „Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību”
 

Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumi Nr.435 „Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi”
 

Ministru kabineta 2009. gada 29.septembra noteikumi Nr. 1123 "Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība"
 

Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumi Nr.30 "Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem"
 

Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumi Nr.516 "Noteikumi par tehniskajām prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru redzamības laukam un priekšējā stikla tīrītājiem"
 

Ministru kabineta 2007. gada 18.decembra noteikumi Nr.897 "Noteikumi par traktortehnikas, tās piekabju un numurēto agregātu tirdzniecības vietas reģistrācijas kārtību un tirdzniecības prasībām, kā arī tirdzniecības valsts reģistrācijas numura zīmju izmantošanas kārtību"
 

Ministru kabineta 2018.gada 17.aprīļa ”Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis”
 

Ministru kabineta 16.11.2016.gada 16 novembra  noteikumi Nr. 731 “Individuālo lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
 

Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumi Nr.535 ”Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi”
 

Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra noteikumi Nr.770 „Traktortehnikas un to piekabju pārbūves noteikumi”
 

Ministru kabineta 2014. gada 25.novembra noteikumi Nr. 725 “Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība”