Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes

 • Pakalpojuma kods:
  LAD BLAV
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Īstenojot pasākumu "Bioloģiskā lauksaimniecība" tiks sekmēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes virskārtas aizsardzība pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens