Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

 • Pakalpojuma kods:
  LAD MLS
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums saimniecībai 500 EUR apmērā, kurš aizstāj Vienoto platības maksājumu (VPM), Zaļināšanas maksājumu, Maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem (JAL) un Brīvprātīgu saistītos atbalstus (BSA). Dalībai Mazo lauksaimnieku atbalstu shēmā lauksaimnieki varēja pieteikties tikai 2015.gadā.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens