Rugāju lauks ziemas periodā (RLZP)

 • Pakalpojuma kods:
  LAD RLZP
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Īstenojot aktivitāti "Rugāju lauks ziemas periodā" tiks nodrošināta neiestrādātu kultūraugu pēcpļaujas saglabāšana ziemas periodā, kas veicina augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes degradācijas procesiem, saglabā augsnēs organiskās vielas, samazina barības vielu noteci, kā arī nodrošina savvaļas dzīvniekus ar papildus barību ziemas periodā.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens