Atbalsts dalībai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.11_23
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nokļūšanu mazumtirdzniecībā. Nacionālā pārtikas kvalitātes shēmā visi pārtikas aprites posmi ir izsekojami, produkta ražotājs ir sertificēts atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un gala produkts ar nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas norādi ir nonācis tirdzniecībā. Lai saņemtu atbalstu, pretendentam laika posmā no 1.oktobra līdz 1.novembrim Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz: •iesniegums; •ieņēmumu apliecinošus dokumentu kopijas vai to kopsavilkums; •uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens