Fitosanitāro pasākumu kompensācijas

 • Pakalpojuma kods:
  LAD.23
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Lauku atbalsta dienests
 • Pakalpojuma veids:
  e-pakalpojums
Augu karantīna jeb Fitosanitārija ir valsts organizētu pasākumu kopums, kas veicams, lai nodrošinātu augu aizsardzību, neļaujot ievest un izplatīt augu karantīnas organismus un citus augiem sevišķi bīstamus organismus, kuri nav sastopami vai ir ierobežoti izplatīti un kuriem piemērojami fitosanitārie pasākumi. Kompensāciju izmaksas par fitosanitāro pasākumu izpildi veicina ātru un efektīvu personām uzlikto fitosanitāro pasākumu izpildi, lai tādējādi ierobežotu bakteriālo iedegu tālāku izplatību.

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens