LAP 2014-2020 Sākotnējais novērtējums (Ex-ante) un Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)

Sīkāk informācija šeit.

  • Publicēts:
    10.07.2014

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB