LAP 2014-2020 Sākotnējais novērtējums (Ex-ante) un Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)

Sīkāk informācija šeit.

 • Publicēts:
  10.07.2014

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • Vizuālo elementu ansamblis
 • valsts ir internetā
 • Konference Kopā pret antimikrobiālo rezistenci
 • Laba servisa kampaņa
 • Ziņo KNAB
 • Obligātā suņu reģistrācija
 • INTERREG Europe
 • Skolas piens