Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

  • Pakalpojuma kods:
    LAD 54.04
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Pasākuma mērķis ir sekmēt ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādes sektorā. Pasākumā atbalsta ieguldījumus zvejas un akvakultūras produktu apstrādē, kas: •veicina enerģijas taupīšanu vai mazina ietekmi uz vidi; • uzlabo drošības, higiēnas, veselības un darba apstākļus; •atbalsta tādu komerciālu zivju nozvejas apstrādi, kuras nevar būt paredzētas lietošanai pārtikā; •attiecas uz galvenajās apstrādes darbībās radušos blakusproduktu apstrādi; •attiecas uz bioloģiskās akvakultūras produktu apstrādi saskaņā ar Regulas (EK) Nr.834/2007 6. un 7.pantu; • kuru rezultātā rodas jauni vai uzlaboti produkti, jauni vai uzlaboti procesi vai jaunas vai uzlabotas pārvaldības un organizācijas sistēmas. Atbalsta pretendents ir: •Pārtikas un veterinārajā dienestā atzīts zvejas produktu apstrādes uzņēmums; •Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kas mājas apstākļos apstrādā zvejas produktus; •esošs komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, vai jaundibināts komersants, kas veido jaunu zvejas produktu apstrādes uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies.