Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm (BLAJ)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD BLAJ
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Latvijas Lauku attīstības programma 2014.-2020.gadam ietver pasākuma "Bioloģiskā lauksaimniecība" aktivitāti "Maksājums, lai pārietu uz bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm" (BLAJ). BLAJ aktivitātē 2018.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAJ saistības, kā arī tie, kuri atbilst BLAJ un ir pārņēmuši saistības no cita BLAJ klienta.