Maksājums, lai saglabātu bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodes (BLAV)

  • Pakalpojuma kods:
    LAD BLAV
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
BLAV aktivitātē 2018.gadā uz BLA atbalstu var pretendēt lauksaimnieki, kuriem ir spēkā esošas BLAV saistības, vai kuri atbilst BLAV un ir pārņēmuši saistības no cita BLAV klienta, kā arī tie, kuri 2017.gadā izpildījuši saistības BLAJ aktivitātē un 2018.gadā vēlas uzņemties jaunas trīs gadu saistības BLAV aktivitātē, nepārsniedzot izpildīto BLAJ saistību platību.