Kultūraugu mēslošanas plāns

  • Pakalpojuma kods:
    LAD KMP
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Lauku atbalsta dienesta (LAD) E-Pieteikšanās sistēmā (EPS) pieejamais e-pakalpojums „Kultūraugu mēslošanas plāns (KMP)” ir veidots kā serviss, kas klientiem palīdz noteikt cik daudz nepieciešams mēslot/nemēslot noteiktās apsaimniekotās platības, ņemot vērā daudzus faktorus (priekšaugs/augsne/plānotās ražas u.c).