Mazo lauksaimnieku atbalsta shēma

  • Pakalpojuma kods:
    LAD MLS
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Mazo lauksaimnieku atbalsts ir vienkāršots ikgadējs tiešais maksājums saimniecībai 500euro apmērā, kurš aizstāj vienoto platības maksājumu, zaļināšanas maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem un brīvprātīgo saistīto atbalstu.