Atbalsts tirgus veicināšanai

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.11_21
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Atbalsta mērķis ir palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.