Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

  • Pakalpojuma kods:
    LAD.24
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauku atbalsta dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Atzīta ražotāju organizācija, izstrādājot darbības programmu katram zvejas gadam, var pretendēt uz finansiālu palīdzību, ko piešķir intervences darbībām, kā arī piecus gadus uz kompensāciju par nozvejotajām zivju sugām un kuģu skaitu.