Elektronisko ziņojumu sistēmā var pieprasīt identifikācijas līdzekļus lauksaimneicības dzīvniekiem.

  • Pakalpojuma kods:
    LDC 001
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Lauksaimniecības datu centrs
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Nodrošināt lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu atbilstoši ES prasībām un Ministru kabineta noteikumi Nr.393