Meža reproduktīvā materiāla atbilstības kontrole

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 017
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nepieļaut neapmierinošas kvalitātes un neatbilstoša audzēšanas vietai meža reproduktīvā materiāla ievešanu Latvijā un Eiropas Savienībā.