Atļauja iegādāties veterinārās zāles tieši no lieltirgotavas

 • Pakalpojuma kods:
  PVD 031
 • Pakalpojuma sniedzējs:
  Pārtikas un veterinārais dienests
 • Pakalpojuma veids:
  Pakalpojums
Nodrošināt legālu veterināro zāļu apriti, uzraudzīt tās atbilstību normatīvo aktu prasībām.
 • Apraksts par pakalpojumu:
  Nav