Saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmuma reģistrācija

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 033
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt saskarei ar pārtiku paredzēto materiālu un izstrādājumu aprites uzņēmumu legālu darbību, kā arī uzraudzīt to atbilstību normatīvo aktu prasībām.
  • Apraksts par pakalpojumu:
    Nav