Izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā

  • Pakalpojuma kods:
    PVD 036
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Pārtikas un veterinārais dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Nodrošināt atbilstošu kvalitatīvu, drošu un efektīvu veterināro zāļu apriti Latvijā, kā arī to nekaitīgumu dzīvniekiem un cilvēkiem.