Atļauja augu pases un/vai etiķetes sagatavošanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 003
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Sagatavot augu pasi un vai/etiķeti pavairojamam materiālam, kuram VAAD ir veicis pārbaudi un pieņēmis lēmumu atļaut lietot augu pasi un/vai etiķeti.