Atļauja augu pases un/vai etiķetes lietošanai

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 004
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Lai Eiropas Savienībā izplatītu fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, nepieciešama attiecīgā veida augu pase un/vai etiķete. Augu pasi un/vai etiķeti atļauts lietot, ja augi un augu produkti atbilst fitosanitārajām prasībām. Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda personas deklarētos fitosanitārajai kontrolei pakļautos augus un augu produktus, pieņem lēmumu par atļauju augu pases un/vai etiķetes lietošanai.