Pavairošanas materiāla atbilstības pārbaude un augu pases un/vai etiķetes lietošanas atļauja

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 004
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Veikt pavairošanas materiāla atbilstības pārbaudi, pieņemt lēmumu par atļauju lietot augu pasi un/vai etiķeti, nepieciešamības gadījumā sagatavot un izsniegt augu pasi un/vai etiķeti