Fitosanitārais sertifikāts

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 005
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    e-pakalpojums
Lai izvestu augus un augu produktus no Latvijas uz valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ir nepieciešams fitosanitārais sertifikāts eksportam vai reeksportam. Fitosanitārais sertifikāts ir dokuments, kas apliecina, ka eksportētā augu produkcija pirms tās izvešanas no Latvijas ir pārbaudīta un atbilst kravas saņēmējvalsts fitosanitārajām prasībām. Valsts augu aizsardzības dienests noskaidro saņēmējvalsts fitosanitārās prasības, veic augu produkcijas pārbaudi un izsniedz fitosanitāro sertifikātu