Informācijas iesniegšana par Sosnovska latvāņa izplatību

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 006
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Valsts augu aizsardzības dienests izvērtē saņemto informāciju un pieņem lēmumu par pieteikuma reģistrēšanu vai nereģistrēšanu Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas invazīvo augu sugu izplatības datu bāzē