Sēklu kvalitātes novērtēšana laboratorijā

  • Pakalpojuma kods:
    VAAD 024
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Valsts augu aizsardzības dienests
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Klienta iesniegtā sēklu parauga kvalitātes novērtēšana saskaņā ar attiecīgās sugas sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem, izmantojot ISTA metodiku